Copyright

De inhoud en het ontwerp van deze website en andere uitingen van GP Groot op internet zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Op de website is het copyright van toepassing.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit de inhoud van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GP Groot.

Disclaimer

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud en documenten die op deze website aangeboden worden. GP Groot streeft ernaar om de inhoud van deze website actueel te houden. Indien de inhoud niet actueel is dan gelden de gegevens die GP Groot hanteert. De rapportage en dashboard gegevens zijn de gegevens van de gefactureerde orders. Correcties zijn zichtbaar wanneer u deze via een correctie factuur heeft ontvangen. Het kan voorkomen dat wegens technische beperkingen of andere omstandigheden het niet mogelijk is om een 100% van de door ons afgevoerde stoffen te wegen. In dergelijke gevallen zullen wij de weging rapporteren als “gewicht 0”. Door het gebruik van onze producten en diensten, stemt u in met deze voorwaarde en begrijpt u dat wij geen garantie kunnen bieden op 100% weging.

GP Groot sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik of de (on)bereikbaarheid van deze website en/of de informatie en inhoud die via deze website is verkregen. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Privacy Policy

Deze Privacy Policy is van toepassing op de diensten van GP Groot bv en aan haar gelieerde groepsmaatschappijen, hierna te noemen “GP Groot”.
GP Groot zal de privacy van haar relaties waarborgen. Wij zijn ons ervan bewust dat de relaties vertrouwen in ons stellen. Wij zullen dan ook te allen tijden de persoonlijke informatie die u aan ons verschaft vertrouwelijk behandelen. Op deze pagina laten wij u weten welke gegevens door ons worden verzameld.
GP Groot zal uw gegevens uitsluitend aan derden verstrekken die betrokken zijn bij het uitvoeren van de bestelling.
GP Groot sluit alle aansprakelijkheid uit voor het beheren van de gebruikers voor uw account. U kunt zelf gebruikers toevoegen of verwijderen uit het account.

Verzamelen gegevens

Indien u een bestelling plaatst bij GP Groot, ontvangen wij uw naam, afleveradres, factuurgegevens en mailadres. Deze gegevens zijn nodig om te kunnen voldoen aan de levering.
Uw gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van GP Groot of die van een derde partij.

E-mailadressen

In het geval u een e-mail naar GP Groot verzendt, is het mogelijk dat die berichten door ons worden bewaard. Daarbij kunnen wij in specifieke situatie vragen naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. Ook deze gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van GP Groot of die van een derde partij.
Wij kunnen uw e-mailadres gebruiken om u informatie te verschaffen over de ontwikkeling van onze website en over onze speciale aanbiedingen en acties. Als u hier geen prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven via onze website.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Doeleinden

Wij zullen uw gegevens slechts gebruiken om de bestellingen zo snel en goed mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij uw gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze Privacy Policy, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze Privacy Policy is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze relaties, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van GP Groot of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan deze Privacy Policy voldoen. Als u vragen heeft over deze Privacy Policy, kunt u contact met ons opnemen:
GP Groot bv
088-4721200
verkoop@gpgroot.nl